Антон Попов

журналист, разстрелян на 23 юли 1942 г.

Антон Николов Попов(20. Х. 1915-23. VII.
1942)- деец на революционното
работническо движение в Б-я. Роден в
с. Гега. Благоевградски окр. Член на
БКП (от 1934). В редовете на
революционното движение в Б-я влиза
като ученик в Неврокопското педагогическо у-ще. Като учител до 1937. а след това и като чиновник и журналист, работи за разпространяване на комунистическите идеи сред трудещите се. През 1941-1942 е сътрудник на Центр. военна комисия при ЦК на партията. Задържан от полицията на 25 апр. 1942, осъден по процеса на ЦК на БРП. Осъден на смърт и разстрелян в стрелбището на ШЗО в София.

Mehr zum Thema:

 

 
Die Homeseite des Projekts schicken Sie uns ein E-mail zurueck zum Index